CARNet helpdesk prijava 


Korisničko ime 
Zaporka 

Za prijavu u sustav potrebno je unijeti korisni ko ime u sustavu AAI@EduHr i lozinku te kliknuti na gumb "Ulaz"

NAPOMENA:
Korisni ka oznaka u sustavu AAI@EduHr sastoji se od dva dijela (id_korisnika i domena_ustanove) odvojena znakom @ te tipi no izgleda ovako : pperic@ustanova.hr
Nakon to se uspje no prijavite, mo ete pristupiti unosu prijave problema, upita ili komentara, odnosno pregledavati stanje postoje ih prijava


Copyright ©2006. Sedam IT d.o.o.